Preskocit navigáciu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (OSE) podľa čl. 82 (elektrotechnik), čl. 84 (samostatný elektrotechnik) a čl. 87 (elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky) predpisu Všob-21-2


Termíny kurzu
22.1. – 26.1.2018, 28.5. – 1.6.2018, 15.10. – 19.10.2018,                      
Nástup do kurzu: do 7,00 hod.
Počet účastníkov kurzu: 15 max.
Prax : podľa platnej legislatívy
Vedúci referent - skúšobný komisár pre EZ: z. Ing. Miroslav FERENC
Inštruktori výcviku: veliteľ čaty LPIS
Doklady potrebné k vykonaniu kurzu :
Riadne vyplnená prihláška na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike-OSE - tu stiahnúť
s potvrdením: - zdravotnej spôsobilosti práce na EZ do 1000V a práce vo výškach
                    - zamestnávateľa o dĺžke vykonanej praxe na EZ
- Originál a kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ak už bolo vydané
- Originál najvyššieho dosiahnutého odborného elektrotechnického vzdelania
- Kópia dokladu o nadobnutí akademického titulu
- Kópia OP, ak sú zmeny s predloženými dokladmi
Riadne vyplnenú prihlášku a kópie dokladov je nutné predložiť pri nástupe do kurzu odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 
Materiálne zabezpečenie do kurzu : zošit, písacie a kresliace potreby
Výstroj: tričko kaki s hodnostným označením, odev vz. 97/2007, opasok popruhový kaki s prackou, obuv vz. 60/90/2007
Telefonický kontakt: 0960/ 527 830, 0960/ 527 914
Fotogaléria : info viac ...
 

Skočiť na menu
Share