Preskocit navigáciu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (OSE) podľa čl. 82 (elektrotechnik), čl. 84 (samostatný elektrotechnik) a čl. 87 (elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky) predpisu Všob-21-2


Termíny kurzu : 18.- 22.5.2020, 7.- 11.9.2020, 23.- 27.11.2020,
Nástup do kurzu: do 7,00 hod.
Počet účastníkov kurzu: 15 max.
Prax : podľa platnej legislatívy
Vedúci referent - skúšobný komisár pre EZ:  
Inštruktori výcviku: veliteľ čaty LPIS
Doklady potrebné k vykonaniu kurzu :
Riadne vyplnená prihláška na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike-OSE - tu stiahnúť
s potvrdením: - zdravotnej spôsobilosti práce na EZ do 1000V a práce vo výškach
                    - zamestnávateľa o dĺžke vykonanej praxe na EZ
- Originál a kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ak už bolo vydané
- Originál najvyššieho dosiahnutého odborného elektrotechnického vzdelania
- Kópia dokladu o nadobnutí akademického titulu
- Kópia OP, ak sú zmeny s predloženými dokladmi
Riadne vyplnenú prihlášku a kópie dokladov je nutné predložiť pri nástupe do kurzu odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 
Materiálne zabezpečenie do kurzu : zošit, písacie a kresliace potreby
Výstroj: tričko kaki s hodnostným označením, odev vz. 97/2007, opasok popruhový kaki s prackou, obuv vz. 60/90/2007
Telefonický kontakt: 0960/ 527 908, 0960/ 527 901
Fotogaléria : info viac ...
 

Skočiť na menu
Share